KŁOPOTLIWE PYTANIA

Co to znaczy, że Maryja pomaga nam zwyciężać zło i walczyć z szatanem?
Autor: ks. Jarosław Jasianek
Artykuł archiwalny
Na samym początku dobrze jest uświa­domić sobie, że bezpośrednią przyczyną naszego zbawienia jest Jezus Chrystus. To On raz na zawsze pokonał szatana, aby uwolnić nas spod panowania grzechu. Wy­rażając jakiekolwiek stwierdzenie dotyczą­ce Maryi i Jej roli w historii zbawienia, nie możemy przesłonić centralnej i jedynej roli Syna Bożego. Niedopuszczalne jest stawia­nie jakiejkolwiek osoby (nawet Maryi) na tej samej płaszczyźnie, co Chrystusa, przypi­sując jej jakieś funkcje zbawcze. To Jezus jest Drogą do nieba. Bóg tak bardzo nas ukochał, że objawił nam niezawodną po­moc w swoim Synu, który jest naszym naj­lepszym Wspomożycielem i Orędownikiem.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.