MATERIAŁY PRAKTYCZNE

Eucharystia - skarb człowieka
Autor: Julita Nagel
Dla klas IV - VI
Czy zdarzyło się wam, znaleźć cenny skarb? A może ktoś z was wygrał du­żą kwotę pieniędzy? Po odpowiedziach uczniów katecheta zadaje pytanie: Kto chciałby znaleźć skarb chociaż raz w życiu?
Dziś na katechezie będziemy chcieli odkryć skarb, który wszystko zmieni w naszym życiu. Katecheta pokazuje uczniom ozdobne pudełko, w którym znajduje się skarb. Pudełko jest za­mknięte i stoi na widocznym miejscu.
Aktywizacja. Wyznaczony uczeń czyta krótkie opowiadanie pt. „Bezinteresowna miłość dziecka" 

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.