MATERIAŁY PRAKTYCZNE

Inspiracje do liturgii Słowa na pierwszy piątek miesiąca
Autor: Katarzyna, Paweł Maciejewscy
Artykuł archiwalny
„Zabrzmijcie weselem, niebiosa! Raduj się, ziemio! Góry, wybuchnijcie radosnym okrzykiem! Albo­wiem Pan pocieszył swój lud, zlitował się nad jego biednymi.
Mówił Syjon: «Pan mnie opuścił, Pan o mnie zapomniał». Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o to­bie!"
Oto słowo Boże.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.