MATERIAŁY PRAKTYCZNE

Znaczenie pokoju we współczesnym świecie
Autor: Julita Nagel
Dla klas V-VI
Cel ogólny: ukazanie potrzeby i znaczenia pokoju oraz miłości we współczesnym świecie.
Cele operacyjne:
- uczeń powinien rozumieć znaczenie słów: wojna i pokój;
- widzieć potrzebę pokoju na świecie;
- modlić się o dar miłości i pokoju dla współczesnego człowieka;
- unikać agresji i przemocy.
Pomoce: tekst z Ga 5, 19-26; magnesy; definicje ze słownika teologicznego: pokój, wojna; kolorowe kartki z wyrazami bliskoznacznymi i skojarzeniami dotyczącymi pojęć: pokój wojna; kartki z bloku słu­żące do wykonania plakatów; kredki; kolorowy papier.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.