MATERIAŁY PRAKTYCZNE

"Dobry jak chleb..." - katecheza o Bracie Albercie
Autor: Julita Nagel
Dla klas V-VI
Cel ogólny: ukazanie potrzeby służby ludziom ubogim i bezdomnym, poznanie życia i działalności świętego Brata Alberta.
Cele szczegółowe:
- uczeń rozumie, że Pan Jezus jest obecny w każdym człowieku, także w bezdomnym i nie chcianym;
- uczeń potrafi opisać najważniejsze wydarzenia z życia Brata Alberta oraz określić ce­chy, które posiada osoba święta;
- uczeń dostrzega konieczność nawrócenia i służy osobom potrzebującym pomocy.
Pomoce: zdjęcia przedstawiające postać Brata Alberta Chmielowskiego, Pismo Święte (J 6, 35, 48-50), magnesy, kartki z tekstami opisującymi życie i powołanie świętego Brata Alberta, mały chleb, biały obrus, kolorowe kartki służące do wpisania osoby z najbliższe­go otoczenia, która cierpi, kartki z bloku, kredki, kolorowy papier, kolorowe karteczki z py­taniem: Co zrobiłbyś, gdyby człowiek bezdomny zapukał do twoich drzwi?

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.