Metody pracy na lekcji

Czy jesteś szczęśliwy?
Autor: Ija Smirnowa
Artykuł archiwalny
Cel: refleksja i uświadomienie sobie efektywności myślenia obrazowego w wyrażaniu stanów emocjonalnych i uczuć.
Ilość uczestników: około 24 osoby.
Czas: 1 godzina 30 minut.
Materiały: sześć karteczek z wypisanymi pytaniami (po dwa pytania na jednej karteczce), kar­teczki żółtego i czerwonego koloru (po 42 danego koloru dla każdej grupy), kolorowe czasopi­sma, arkusze szarego papieru dla każdej grupy, flamastry, nożyczki, klej.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.