Metody pracy na lekcji

Czytanie z Listu św. Pawła do…
Autor: Krzysztof Durnaś
Artykuł archiwalny
Cel: utrwalenie umiejętności posługiwania się Pismem Świętym, zapoznanie uczniów z na­uczaniem św. Pawła, wskazanie aktualności tekstów Pisma Świętego.
Adresat: starsze klasy szkoły podstawowej i klasy gimnazjalne.
Czas trwania: do 45 minut.
Materiały: egzemplarze Pisma Świętego, małe karteczki, mazaki.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.