Metody pracy na lekcji

Drzewo
Autor: Krzysztof Durnaś
Artykuł archiwalny
Cel: uświadomienie uczniom znaczenia relacji w rodzinie oraz próba zdefiniowania pojęcia „konflikt pokoleń".
Adresat: uczniowie klas gimnazjalnych i licealnych, podzieleni na cztery grupy.
Czas trwania: 2 x 45 minut.
Materiały: tekst opowiadania „Drzewo" z książki J. Machnacza, Radości i smutki, Wydaw­nictwo Calvarianum, Kraków 1993; karty z przygotowanymi ilustracjami głównych bohaterów opowiadania: drzewo, ogrodnik, żona ogrodnika, dziewczynka; szary papier i mazaki.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.