Metody pracy na lekcji

Propozycja pracy domowej na Adwent
Autor: Krzysztof Durnaś
Artykuł archiwalny
Adresaci: starsze klasy gimnazjum i klasy licealne.
Temat: Gdybym był/była Gwiazdą Betlejemską, jaką drogą zaprowadziłbym ludzi do Chry­stusa? Pamiętnik z podróży.
Praca jest dość obszerna. Warto więc polecić ją jako pracę fakultatywną dla chętnych. Pra­ca powinna być pisana przez cały okres adwentu na zasadzie pamiętnika. Istnieje kilka wa­riantów, które można zaproponować uczniom. 

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.