Metody pracy na lekcji

W świątyni mojej wiary
Autor: Krzysztof Durnaś
Artykuł archiwalny
Cel: ukazanie uczniom prawdy, w jaki sposób wiara - która jest darem Boga - może być po­strzegana w otoczeniu.
Adresat: klasy gimnazjalne.
Czas trwania: 45 minut
Materiały: zdjęcia, pocztówki, ryciny, na których są przedstawione kościoły, kaplice, kate­dry, kapliczki przydrożne. Chodzi o to, aby materiały przedstawiały budowle różnorodne pod względem architektonicznym.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.