Forum „katechety"

Katecheza we współpracy ze szkołą. Refleksje po lekturze wywiadu z o. Markiem Kosaczem
Autor: ks. Jarosław Kotowski
Artykuł archiwalny
Po pierwszej lekturze wywiadu z o. Mar­kiem Kosaczem chciałem uniknąć zabierania jakiegokolwiek głosu w dyskusji. Sprawa, ow­szem, ciekawa. Jednostkowy fakt przejścia z katechezą ze szkoły do parafii nie jest jed­nak argumentem ani za, ani przeciw. Reflek­sja, znajdująca się w dalszej części artykułu o. Marka Kosacza bardziej zachęca do dysku­sji.
Jestem za katechezą w szkole i dla mnie jest to raczej kwestia, jakie miejsce zajmuje czy też jakie miejsce powinna zajmować kate­cheza w systemie szkolnym. To, o czym mówi o. Marek, przeżywa wielu katechetów uczą­cych w szkołach. Zmieniają się szczegóły, jed­nakże sytuacje i pytania pozostają podobne. Katecheci nie mówią o tym, ponieważ nie ma­ją szans dotarcia do ogólnopolskiego czaso­pisma.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.