Nasze sprawy

Czytając „Wyznanie wiary” - część II
Autor: ks. Andrzej Dańczak
Artykuł archiwalny
W centrum „Wyznania wiary" znajduje się część poświęcona osobie Jezusa Chry­stusa. Jest to jednocześnie najważniejsza grupa artykułów Credo, i to nie tylko ze względu na swoje centralne usytuowanie. Spojrzenie na jej proporcję w stosunku do pozostałego tekstu ukazuje, że zajmuje ona największą część „Wyznania wiary". Stanowi to odzwierciedlenie centralnej roli tajemnicy Jezusa Chrystusa w ramach chrześcijaństwa. Znajdują się tam też licz­ne sformułowania natury teologicznej i filo­zoficznej, który wynikły ze sporów związa­nych z osobą Chrystusa, jakie towarzyszy­ły chrześcijaństwu w okresie powstawania Credo. Chodziło przede wszystkim o rela­cję Chrystusa do Ojca i o Boski charakter Jego osoby.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.