Katecheta 2/2004
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Bardzo krótkie rozmowy o bardzo ważnych sprawach cz. III Seksualność, płyta dvd + materiały pomocnic
Filmy: o. Leonard Bielecki i o. Franciszek Chodkowski, Tekst: ks. Jacek Zjawin
MULTIMEDIA
20,00 zł 5,00 zł

FORMACJA DUCHOWA ...KU POKRZEPIENIU SERC

Zaproszenie do świętości
Autor: Mirosław Barczewski
Artykuł archiwalny
Jak dzisiaj mówić młodym ludziom o świę­tości? Czy w dzisiejszych czasach możemy wzywać naszych uczniów do świętości, nie narażając się na śmieszność i całkowite nie­zrozumienie? A może powołanie do świętości przeraża nas samych i wolimy na ten temat milczeć, chociaż naszym - nie tylko przecież katechetycznym obowiązkiem - jest dążenie do niej i wskazywanie drogi innym?
Wielki świadek świętości naszych czasów, Jan Paweł II w posynodalnej adhortacji apo­stolskiej „Christifideles laici" - wzywając do podjęcia przez chrześcijan drogi świętości -zauważa, że powołanie to, „(...) nie jest zwykłym nakazem moralnym, lecz niezbywalnym wymogiem tajemnicy Kościoła"1. Dlatego też II Polski Synod Plenarny nawołuje wiernych do tego, aby nie obawiali się świętości2. Świę­tość to nakaz moralny, przez realizację które­go osiągamy pełnię człowieczeństwa w okre­ślonych warunkach swojego konkretnego po­wołania życiowego. 

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.