KŁOPOTLIWE PYTANIA

Jak walczyć z kłamstwem?
Autor: Dariusz Adamczyk
Artykułarchiwlny
Pytanie to wydaje się niezwykle ważne, gdy zauważy się, pod iloma różnymi postaciami kłamstwo może przenikać do ludzkiego życia. Doty­czy to zarówno wypowiedzi sprzecznej z prawdą, z intencją oszukania, jak również wszelkich wul­garyzmów języka, złego wykorzystywania daru mowy, nerwowego życia, manipulacji, fałszywej sztuki. Można powiedzieć, że kłamstwo, którego ojcem jest szatan, czyha na człowieka na każdym kroku, w każdej dziedzinie jego egzystencji.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.