KŁOPOTLIWE PYTANIA

Jestem osobą wierzącą, ale nie mam potrzeby spowiadania się...
Autor: ks. Damian Bryl
Artykuł archiwalny
Przystępowanie do sakramentu pojednania i pokuty jest istotnym elementem drogi człowieka wierzącego. Wykluczanie spowiedzi świętej jest zatem pewną sprzecznością.
Człowiek autentycznie wierzący w Boga, wchodząc z Nim w coraz głębszą relację osobo­wą, powierzając Mu swoje życie, nie tylko odkry­wa wielkość i nieskończoną dobroć Boga, ale także uświadamia sobie swoją słabość i małość. Upraszczając trochę, można powiedzieć, że rela­cja ta jest wprost proporcjonalna, czyli im głębsza więź z Bogiem, tym większa świadomość własnej grzeszności.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.