Katecheta 3/2004
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Pozostać w prawdzie Chrystusa. Małżeństwo i Komunia w Kościele katolickim Best
seller
pod red. Roberto Dodaro
KSIĄŻKA
28,00 zł 23,80 zł

MATERIAŁY PRAKTYCZNE

Bóg daje nam życie, które jest święte
Autor: Agnieszka Koga
Dla klas I-III szkoły podstawowej
Niniejszy konspekt został przygotowany dla klasy III, do wykorzystania na katechezie tematycznie związanej z Dniem Świętości Życia (25 marca).
W klasie I pracę w grupach zastępujemy pracą zbiorową, przy czym wypowiedzi uczniów kateche­ta obrazuje, zawieszając odpowiednie ilustracje na tablicy.
W klasie II dominuje również praca zbiorowa, ale katecheta zawiesza napisy, podobnie jak w kla­sie III.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.