MATERIAŁY PRAKTYCZNE

Bóg daje nam życie, które jest święte
Autor: Agnieszka Koga
Dla klas I-III szkoły podstawowej
Niniejszy konspekt został przygotowany dla klasy III, do wykorzystania na katechezie tematycznie związanej z Dniem Świętości Życia (25 marca).
W klasie I pracę w grupach zastępujemy pracą zbiorową, przy czym wypowiedzi uczniów kateche­ta obrazuje, zawieszając odpowiednie ilustracje na tablicy.
W klasie II dominuje również praca zbiorowa, ale katecheta zawiesza napisy, podobnie jak w kla­sie III.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.