MATERIAŁY PRAKTYCZNE

Daj siebie innym...Duchowa adopcja
Autor: ks. Sławomir Krzeszewski
Artykuł archiwalny
Cel ogólny:
-   uczeń poznaje i rozumie pojęcie duchowej adopcji dziecka poczętego;
-   zdaje sobie sprawę z potrzeby troski o nowe życie.
Cele operacyjne:
-   uczestnicy potrafią podać podstawowe wiadomości na temat duchowej adopcji;
-   wiedzą jak ją podjąć;
-   zdają sobie sprawę, że w trosce o życie ludzkie liczy się postawa duchowa, a nie tylko wymierne
działanie.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.