MATERIAŁY PRAKTYCZNE

Korelacja religii z językiem polskim
Autor: Jadwiga Jeleniewicz , Monika Koc
Artykuł archiwalny
Celem nauczania jest przede wszystkim wprowadzenie młodego człowieka w różnorodny świat kultury. Nauczyciel tworzy sytuacje, w których młody człowiek poznaje i interpretuje otaczającą go rzeczywistość. Dorosły staje się przewodnikiem po świecie symboli i wartości. Ważne, by nie narzucał, ale motywował do podejmowania własnych decyzji, rozbudzał pasje i umiejętności, kształcił kompetencje odbioru różnorodnych tekstów kultury. Wykształcony młody człowiek będzie umiał wybierać, pozna hierarchię wartości, a tradycja kultury europejskiej i narodowej będzie jego własnością.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.