Katecheta 3/2004
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety

MATERIAŁY PRAKTYCZNE

Misterium wielkanocne
Autor: Paweł Janicki
Artykuł archiwalny
Obsada minimalna: 15 chłopców, 2 dziewczynki; Jezus, Kajfasz, Piłat, Herod, Cyrenejczyk, Żyd I, Żyd II, Świadek I, Świadek II, Świadek III, Łotr I, Łotr II, Żołnierz I, Żołnierz II, Narrator, dwie kobiety.
Scena I
Kajfasz siedzi, coś czyta. Wchodzi Żyd I.
Żyd I: Arcykapłanie, przyprowadzono tego Nauczyciela, Jezusa z Nazaretu.
Kajfasz: Wprowadzić go! Przyprowadźcie też świadków. Nasz naród musi myśleć, że prze­strzegamy Prawa. Damy Mu więc szansę do obrony. Zobaczymy, co z Niego za prorok! Wchodzi związany Jezus oraz świadkowie.
Kajfasz: Rozwiązać Go! Wiele jest oskarżeń przeciwko Tobie. Posłuchaj zeznań, jakie złożyli świadkowie!
Świadek I: Myśmy słyszeli, jak on mówił: „Ja zburzę ten przybytek uczyniony ludzką ręką i w ciągu trzech dni zbuduję inny, nie ręką ludzką uczyniony".
Świadek II: Ja słyszałem to samo, ale obiecał go zbudować zaledwie w ciągu dwóch dni!

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.