MATERIAŁY PRAKTYCZNE

Najwyższe drzewo świata
Autor: dk. Wojciech Silski
Dla kl. III gimnazjum i kl. I szkoły średniej
Cele lekcji:
-   uczeń powinien wiedzieć, dlaczego krzyż w kościele jest otoczony czcią oraz, co oznacza on dla chrześcijanina;
-   rozumieć ewolucję pojęcia „znak krzyża" - od znaku hańby do znaku zbawienia;
-   znać różne rodzaje krzyży i ich nazwy;
-   umieć wyjaśnić różnicę między krzyżami;
-   umieć wskazać, co ma wspólnego krzyż Pana Jezusa i mój krzyż, który niosę w życiu;
-   wiedzieć, że krzyż jest znakiem zbawienia;
-   rozumieć, że Jezus przez swoją śmierć zmienił spojrzenie na krzyż;
-   umieć uzasadnić, dlaczego krzyż jest „najnowszym drzewem świata";
-   uzasadnić, że krzyż łączy niebo z ziemią i jest znakiem największej miłości.
Pomoce: Pismo Święte, arkusze szarego papieru, pisaki, ksero artykułu pt. „Najwyższe drzewo świata" z „Przewodnika Katolickiego" z 8 IX 2002, s. 14-15.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.