Katecheta 3/2004
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety

MATERIAŁY PRAKTYCZNE

W poszukiwaniu Pana
Autor: Krzysztof Zieliński
Artykuł archiwalny
Całość przedstawienia stanowi opowieść o człowieku żyjącym w Palestynie w czasach Chrystusa. Główny bohater jest człowiekiem z tłumu, stara się spotkać Jezusa w poszczegónych momentach życia Zbawiciela znanych z Pisma Świętego, jednak ciągle spóźnia się na spotkanie. Potrzebna jest grupa kilku uczniów oraz skromna, raczej symboliczna scenogra­fia. Program prowadzi narrator będący tłem przedstawianych scenek. Poszczególne fragmen­ty powinny być przedzielone muzyką lub pieśniami. Uczniowie przedstawiają scenki w spo­sób pantomimiczny; żadnych dialogów czy deklamacji.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.