Metody pracy na lekcji

Jak konstruować scenariusz katechezy z wykorzystaniem kilku metod aktywizujących?
Autor: Zbigniew Barciński
Artykuł archiwalny
Dotychczas zajmowaliśmy się konstruowaniem scenariusza złożonego z jednej aktywizacji. Obec­nie zajmiemy się pytaniem, w jaki sposób konstruować scenariusz katechezy, jeśli chcemy wykorzy­stać w nim kilka metod aktywizujących. W opracowaniu takiego scenariusza można wskazać sześć głównych kroków.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.