Metody pracy na lekcji

Labirynt na Paschę
Autor: Marek Żylak
Artykuł archiwalny
Opis metody
1. Należy przygotować planszę, podobnie jak do gry w „statki". Uczniów można podzielić na kilka grup. Pola, na których nie ma pytań, zaznaczone są na szaro.
2. Grę rozpocząć można od dowolnego pola diagramu, stosując metodę gry w „statki". Grupa rozpoczynająca musi podać kod pola w labiryncie (np. H1) i odpowiedzieć na py­tanie, aby grać dalej. W przypadku złego „trafienia" lub błędnej odpowiedzi grę kontynu­uje grupa przeciwna. Zespoły mogą przejmować pytania.
3. Grupa, która zdobędzie największą ilość punktów, odpowiadając na pytania w labiryn­cie, zostanie zwycięzcą.
4. Zespół, który przejdzie labirynt najkrótszą drogą (między wejściem a wyjściem) otrzy­muje dodatkowo 6 punktów.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.