Metody pracy na lekcji

Metody tworzenia małych grup na katechezie
Autor: Alina Ligendza
Gwałtowny rozwój nauk społecznych, jaki dokonał się w ostatnich latach, zwrócenie uwagi na człowieka jako podmiot wszelkich oddziaływań społecznych, doprowadziły do zmian w za­kresie edukacji. Coraz częściej nudne, długie wykłady są zastępowane metodami warsztatowy­mi. Również w katechezie dostrzegamy bogactwo i różnorodność metod pracy. Większość z metod aktywizujących stosowanych podczas katechezy, opiera się na pracy w małych gru­pach. W atmosferze radości wzrasta motywacja do pracy, gdyż uczniowie mają możliwość sa­mi coś odkryć i pokazać. Praca w zespołach uczniowskich wiąże się z całościową, systemową zmianą myślenia dydaktycznego. Ma ona sens tylko wtedy, gdy jest dobrze zorganizowana.
Gwałtowny rozwój nauk społecznych, jaki dokonał się w ostatnich latach, zwrócenie uwagi na człowieka jako podmiot wszelkich oddziaływań społecznych, doprowadziły do zmian w za­kresie edukacji. Coraz częściej nudne, długie wykłady są zastępowane metodami warsztatowy­mi. Również w katechezie dostrzegamy bogactwo i różnorodność metod pracy. Większość z metod aktywizujących stosowanych podczas katechezy, opiera się na pracy w małych gru­pach. W atmosferze radości wzrasta motywacja do pracy, gdyż uczniowie mają możliwość sa­mi coś odkryć i pokazać. Praca w zespołach uczniowskich wiąże się z całościową, systemową zmianą myślenia dydaktycznego. Ma ona sens tylko wtedy, gdy jest dobrze zorganizowana.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.