Katecheta 3/2004
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Bardzo krótkie rozmowy o bardzo ważnych sprawach cz. I Wiara, płyta dvd + materiał pomocniczy
Filmy: o. Leonard Bielecki i o. Franciszek Chodkowski, Tekst: ks. Jacek Zjawin
MULTIMEDIA
20,00 zł 10,00 zł

RECENZJE

(red.) ks. Józef Stala, Wybrane zagadnienia z katechetyki
Autor: ks. Ryszard Czekalski
Artykuł archiwalny
W ostatnich latach, dzięki inicjatywie ks. Józefa Stali, ukazały się długo oczekiwane opracowania z zakresu kate­chetyki. Dotychczas wydane zostały: „Katechetyka material­na", „Katechetyka szczegóło­wa", „Historia katechezy" i „Ka­techetyka fundamentalna". W ubiegłym roku do wymienio­nych pozycji dołączyło jeszcze jedno - zbiorowe opracowanie wybranych zagadnień katechetycznych. Ich autorami są katechetycy, których nie ma po­trzeby przedstawiać, gdyż poprzez swoje wcześniejsze liczne publikacje i działalność katechetyczną na forum ogólnopolskim, są wystarczająco znani i cenieni.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.