RECENZJE

(red.) ks. Józef Stala, Wybrane zagadnienia z katechetyki
Autor: ks. Ryszard Czekalski
Artykuł archiwalny
W ostatnich latach, dzięki inicjatywie ks. Józefa Stali, ukazały się długo oczekiwane opracowania z zakresu kate­chetyki. Dotychczas wydane zostały: „Katechetyka material­na", „Katechetyka szczegóło­wa", „Historia katechezy" i „Ka­techetyka fundamentalna". W ubiegłym roku do wymienio­nych pozycji dołączyło jeszcze jedno - zbiorowe opracowanie wybranych zagadnień katechetycznych. Ich autorami są katechetycy, których nie ma po­trzeby przedstawiać, gdyż poprzez swoje wcześniejsze liczne publikacje i działalność katechetyczną na forum ogólnopolskim, są wystarczająco znani i cenieni.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.