FORMACJA DUCHOWA ...KU POKRZEPIENIU SERC

Zmartwychwstanie w posłudze katechety
Autor: ks. Robert Pisula
Artykuł archiwalny
Pierwsza część rozważania, zatytułowa­na Krzyż w posłudze katechety („Kateche­ta" nr 3/2003, s. 60) opisywała trzy sytuacje kryzysowe, które mogą dotknąć osobę i zakwestionować posługę katechety (du­chownego i świeckiego). W tej części za­mierzam pokazać, że właśnie w tych sytu­acjach jest możliwe odnalezienie auten­tycznej tożsamości i własnej duchowości. Podobnie jak poprzednio, uczynimy to w oparciu o biblijne figury: Hioba, Dawida i Gedeona.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.