Katecheta 7/2004
Katecheta 7/2004
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Pierwsze lata w szkole
Bogna Białecka
KSIĄŻKA
19,90 zł 3,00 zł

MATERIAŁY PRAKTYCZNE

Czy wiara jest prywatną sprawą człowieka?
Autor: ks. Rafał Misiak
Szkoła ponadgimnazjalna
Cele:
-    uczeń powinien umieć opisać wiarę, rozróżniając jej aspekt prywatny od publicznego;
-    rozumieć trzy wymiary wiary: wspólnotowy, społeczny, osobisty;
-    umieć zająć stanowisko na temat swojej wiary oraz twórczo myśleć na jej temat.
Metody: puste krzesło, list, wykład, 2-4-8, kolaż, dyskusja.
Przebieg lekcji
I. WIARA - SPRAWA PRYWATNA CZY PUBLICZNA
Wprowadzenie. Po modlitwie do Ducha Świętego stawiamy uczniom pytanie: Czy wiara jest prywatną sprawą człowieka?
Aktywizacja metodą puste krzesło. Spróbujemy zastanowić się nad problemem. Proponuję przyjrzeć się sprawie z różnych stron. W czterech miejscach sali rozkładamy kartki z pogląda­mi różnych osób. Po zapoznaniu się z ich treścią, uczniowie powinni wybrać stanowiska, zgod­nie z własnymi poglądami lub najbliższe swoim poglądom. Katecheta prosi jednocześnie, by -w celu pogłębienia dyskusji - stanąć przy wszystkich kartkach. Jeśli ktoś myśli inaczej, niech na chwilę zajmie inne stanowisko, potem będzie mógł je zmienić.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.