Katecheta 7/2004
Katecheta 7/2004
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Rachunek sumienia dla młodzieży
Ks. Dariusz Madejczyk
KSIĄŻKA
2,50 zł 2,00 zł

MATERIAŁY PRAKTYCZNE

Jak rozwiązywać trudności w wierze?
Autor: ks. Rafał Misiak
Dla szkoły ponadgimnazjalnej
Cele:
-    uczeń powinien umieć odpowiedź na pytanie, czym jest wątpliwość i jakie są jej ro­dzaje;
-    rozumieć, że wątpliwości w wierze należą do procesu rozwoju wiary;
-    wiedzieć, jakie są sposoby pokonywania wątpliwości w wierze i rozwiązywania pro­blemów związanych z wiarą.
 
Metody: wywiad, dyskusja, szczepionka, wykład, elementy podróży w wyobraźni.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.