Katecheta 7/2004
Katecheta 7/2004
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Ojcze przebacz im. Siedem ostatnich słów Jezusa na krzyżu Best
seller
o. Anselm Grün OSB
KSIĄŻKA
20,00 zł 10,00 zł

MATERIAŁY PRAKTYCZNE

Życie i działalność Brata Alberta a potrzeby współczesnego świata. Relacja z realizacji pracy dydaktycznej metodą projektów
Autor: Elżbieta Kotkowska
Artykuł archiwalny
Projekt jest jedną z metod nauczania, która uczy dążenia do wyznaczonego celu. Pozwala na za­stosowanie wielu innych metod. Istnieją różne jej odmiany; w szkole najczęściej są stosowane tak zwa­ne projekty badawcze1. Polegają one na zebraniu i usystematyzowaniu wiadomości o pewnych zagad­nieniach. Efekt końcowy może być przedstawiony w różnych formach, np. jako esej, rysunek, folder, plansza gry. Istotą pracy metodą projektów jest samodzielność uczniów; mają oni możliwość ćwicze­nia różnych umiejętności przydatnych w dorosłym życiu. Główną zaletą tej metody jest wymóg jasne­go sprecyzowania celu oraz określenia środków, jakimi należy dążyć do jego realizacji. 

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.