Katecheta 7/2004
Katecheta 7/2004
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Quiz bierzmowanie
Piotr Krzyżewski
KSIĄŻKA
15,00 zł 12,90 zł

Metody pracy na lekcji

Piłki edukacyjne "edubal"*
Autor: Monika Zając
Dla klasy IV
Cele ogólne:
-   uatrakcyjnienie procesu dydaktyczno-wychowawczego;
-   przestrzeganie zasad fair play.
Cele operacyjne:
-   uczeń potrafi współdziałać w zespole;
-   rozwija koordynację ruchową;
-   zna imiona czterech ewangelistów i postaci biblijnych.
Metody: działań praktycznych, zabawowo-zadaniowa.
Pomoce dydaktyczne: piłki edukacyjne „edubal", 2 arkusze szarego papieru, pisaki.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.