Katecheta 7/2004
Katecheta 7/2004
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Inscenizacje na rok szkolny
Aleksandra Bałoniak
KSIĄŻKA
5,00 zł

Forum „katechety"

Kongres Europejskiej Ekipy Katechetycznej, Budapeszt, 26-31 maja 2004r.
Autor: ks. Radosław Chałupniak
Artykuł archiwalny
Pomysł utworzenia grupy katechetycz­nej, w skład której wchodziliby katechetycy z różnych krajów Europy, pojawił się w 1950 r. przy okazji I Międzynarodowego Kongresu Katechetycznego w Rzymie. Twórcami grupy byli dwaj wybitni katechety­cy: ks. Leon Arthur Elchinger, Dyrektor Die­cezjalnego Biura Katechetycznego, później­szy arcybiskup Strasburga oraz Klemens Tilmann, znany niemiecki katechetyk, dele­gat DKV (Niemieckiego Związku Kateche­tów). W pierwszym spotkaniu, zorganizowa­nym w Strasburgu w 1951 r., brali udział ka­techetycy z 6 środkowoeuropejskich krajów. Od tego momentu spotkania odbywają się regularnie co dwa lata w różnych miastach Europy

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.