Katecheta 7/2004
Katecheta 7/2004
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Uwaga anioły!
br. Tadeusz Ruciński
KSIĄŻKA
19,90 zł 16,90 zł

Forum „katechety"

O eschatologiczną nieobojętność na katechezie
Autor: ks. Andrzej Dańczak
Artykuł archiwalny
Futurum zawsze interesowało człowieka. I to nie tylko przyszłość rozumiana w sensie dosłownym, ale także ta ostateczna, do któ­rej odchodzą ci, którzy umierają i ta ozna­czająca definitywne zakończenie dramatu hi­storii - „koniec czasów". Dzisiaj, podobnie jak i w epokach wcześniejszych, pytanie o futurum nie jest jednak kwestią tylko i wy­łącznie ciekawości. Jako chrześcijanie znaj­dujemy się w specyficznej sytuacji, w której kwestie eschatologii mogą odegrać niepo­ślednią rolę. Mając do czynienia z końcem istnienia homogenicznych społeczeństw ka­tolickich (a i nasze społeczeństwo staje się coraz bardziej zróżnicowane), stajemy wo­bec pytania o obraz chrześcijaństwa, o swo­istą autoprezentację, jaka ma w nim miejsce. Jednym z problemów, które jasno należy so­bie postawić w kontekście silnych tendencji dechrystianizacyjnych, jest kwestia czytelno­ści chrześcijaństwa. 

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.