Katecheta 7/2004
Katecheta 7/2004
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Przezwyciężyć lęki. Obudź orła, który jest w tobie
Joel Pralong
KSIĄŻKA
24,90 zł 21,20 zł

Forum „katechety"

Obojętność na katechezie czy zobojętnienie egzystencjalne?
Autor: ks. Marek Dziewiecki
Artykuł archiwalny
Katecheci zauważają obecnie wyraźnie rosnącą obojętność w postawach dzieci i młodzieży. Obojętność tę można dostrzec zarówno w czasie katechezy, jak i poza nią. Z drugiej strony, również niektórzy kateche­ci i nauczyciele stają się coraz bardziej obo­jętni i „wypaleni" w życiu zawodowym i oso­bistym.
W analizie tego zjawiska grozi nam zatrzy­manie się na aspektach drugorzędnych lub dostrzeganie jedynie marginalnych jego uwa­runkowań, np. tego, że katecheza odbywa się w szkole czy też że ktoś prowadzi zajęcia bez odwołania się w wystarczającym stopniu do metod aktywizujących i technik multimedialnych.
Celem niniejszej analizy jest wskazanie głównych - często głęboko skrywanych - przyczyn rosnącej obojętności wśród wy­chowanków i wychowawców oraz wskaza­nie skutecznego remedium w świetle Ewan­gelii, która uczy sztuki życia w świętości i radości.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.