Katecheta 7/2004
Katecheta 7/2004
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Święta Faustyna Kowalska
Eliza Piotrowska
KSIĄŻKA
25,90 zł 21,90 zł

Forum „katechety"

Środowiska współczesnej katechezy. Sprawozdanie z sympozjum katechetycznego, Opole, 24 kwietnia 2004r
Autor: ks. Jerzy Kostorz
Artykuł archiwalny
Środowisko stanowi jeden z najważniej­szych czynników wpływających na rozwój psychofizyczny człowieka. W ujęciu J. Colomba, środowisko jest miejscem wzajemnego oddziaływania, komunikacji jednostki i wspól­noty, miejscem spotkania ludzi między sobą. Wszystkie środowiska wychowawcze, z który­mi człowiek styka się w ciągu całego życia, mają ogromne znaczenie w rozwoju osobo­wości człowieka..
Katecheza, która uczestniczy w procesie wychowania człowieka, w całym procesie je­go rozwoju, celem ukształtowania dojrzałej osobowości religijnej, powinna troszczyć się o obecność w środowiskach wychowaw­czych człowieka, czyniąc z nich równocze­śnie środowiska oddziaływania katechetycz­nego. Rzeczywisty poziom wiary tych środo­wisk stanowi bowiem konieczny warunek skuteczności katechezy.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.