Katecheta 7/2004
Katecheta 7/2004
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Pierwsza Komunia z białą kokardą Best
seller
ks. Jan Twardowski
KSIĄŻKA
39,90 zł 33,90 zł

Forum „katechety"

Współzależność w obojętności
Autor: ks. CM Andrzej Ziółkowski
Artykuł archiwalny
Od kilkunastu już lat obserwujemy i za­stanawiamy się nad kondycją szkolnej ka­techezy jako lekcji religii. Jej obecność w wielu wypadkach zmieniła oblicze nie tyl­ko samej szkoły, ale także nauczycieli. Trudno jest oceniać i doszukiwać się sa­mych pozytywów. Jeszcze trudniej mówić tylko o negatywach. Można powiedzieć, że obecność katechety w szkole w takim stop­niu wpływa na całą wspólnotę szkolną, w jakim stopniu on sam jest człowiekiem odpowiedzialnym za wypełnianie powie­rzonej mu misji ewangelizacyjno-katechetycznej. Oczywiście, że powyższe stwier­dzenie pod żadnym pozorem nie może być definicją zaangażowania w nauczanie kate­chetyczne. Jednakże na czymś trzeba się opierać, gdy formułujemy opinie o szkolnej katechezie.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.