Katecheta 7/2004
Katecheta 7/2004
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Przygotowanie przedszkolaka do szkoły
Beata Nadolna
KSIĄŻKA
19,90 zł 1,00 zł

Forum „katechety"

Wychowawca - człowiek nieobojętny
Autor: ks. Marek Studenski
Artykuł archiwalny
„Najgorszym grzechem wobec bliźnich nie jest nienawiść, ale obojętność, bo jest nieludz­ka". Autorem powyższych słów jest George Bernard Shaw. Wynika z nich, że postawa obojętności - niezależnie od zjawiska będące­go jej przedmiotem - to coś nienaturalnego dla człowieka, można nawet powiedzieć, że to pewnego rodzaju wynaturzenie.
Pojęcie „postawy" rozumianej jako stosu­nek podmiotu do jakiegoś przedmiotu zakłada współistnienie trzech elementów: poznaw­czego, emocjonalnego i behawioralnego, przy czym każdy z tych elementów, w zależności od sytuacji, może w różnym stopniu docho­dzić do głosu. Postawa obojętności względem jakiegoś przedmiotu zakładałaby zupełne wy­ciszenie każdego z tych trzech czynników. Po­stawa taka polegałaby więc na jednoczesnym braku zainteresowania tym przedmiotem, bra­ku jakichkolwiek emocji związanych z nim oraz na zaniechaniu względem niego jakich­kolwiek działań.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.