Katecheta 7/2004
Katecheta 7/2004
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
O problemach nastolatków
Bogna Białecka
KSIĄŻKA
19,90 zł 10,00 zł

FORMACJA DUCHOWA ...KU POKRZEPIENIU SERC

Maska obojętności... W poszukiwaniu spotkania
Autor: Wojciech Jędrzejewski OP
Artykuł archiwalny
Najwięcej energii podczas katechezy za­wsze pochłaniała mi walka o to, by przebijać się przez pozory, jakie stworzyli moi ucznio­wie. Pierwszą lekcję w nowej klasie rozpo­czynałem zazwyczaj od tematu: „Maski, któ­re zakładamy w życiu" (patrz: aneks). Miało to być zaproszenie do autentycznego spo­tkania. Byłem oczywiście świadom, że trafny opis najprzeróżniejszych uczniowskich gier i udawania nie rozwiąże problemów automa­tycznie. Praktyka potwierdzała, że lekcja ka­techezy stanowiła długi proces, podczas któ­rego powoli odsłaniały się prawdziwe twarze moich uczniów. Ale również stopniowo wery­fikowały się przekonania, jakie miałem na własny temat i odsłaniały się - niezauważane wcześniej - braki.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.