Katecheta 9/2004
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety

KŁOPOTLIWE PYTANIA

Czym jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu?
Autor: Paweł Kozacki OP
Artykuł archiwalny
Pytając o grzechy przeciwko Duchowi Świętemu, warto odwołać się do tekstu bi­blijnego, który o nich mówi. W Ewangelii według św. Mateusza czytamy: „Dlatego powiadam wam: «Każdy grzech i bluźnierstwo będą odpuszczone ludziom, ale bluźnierstwo przeciwko Duchowi nie będzie odpuszczone. Jeśli ktoś powie słowo prze­ciw Synowi Człowieczemu, będzie mu od­puszczone, lecz jeśli powie przeciw Du­chowi Świętemu, nie będzie mu odpusz­czone ani w tym wieku, ani w przyszłym»".

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.