Katecheta 9/2004
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
W szkole miłości św. Pawła
s. Urszula Kłusek SAC
KSIĄŻKA
1,00 zł

Forum „katechety"

Czego boją się katecheci. Źródła stresu i sposoby jego przezwyciężania
Autor: Magdalena Stach-Hejosz
Artykuł archiwalny
Szkoła od wielu już lat stała się miejscem katechetycznej posługi Słowa Bożego. Istot­ne zadanie spoczywa na katechecie, który przekazując prawdy Objawienia, staje wobec uczniów, jako nauczyciel, wychowawca, świa­dek wiary. Katecheza w szkole obejmuje swym zasięgiem zarówno orędzie Chrystusa, jak i życie konkretnego człowieka z jego uwa­runkowaniami środowiskowymi. W związku z tym katecheci również są narażeni na po­wstawanie różnego rodzaju sytuacji stanowią­cych dla nich źródło stresu. Siła i wpływ su­biektywnie postrzeganych źródeł stresu kate­chety będą stymulowane indywidualną od­pornością na stres, wyznaczoną z kolei takimi zmiennymi, jak wsparcie społeczne, poczucie kontroli czy poziom lękliwości.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.