Katecheta 9/2004
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Gdzie spotykamy Jezusa? Pytania o kościół, sakramenty i wiarę
Albert Biesinger, Helga Kohler-Spiegel
KSIĄŻKA
29,90 zł 25,50 zł

FORMACJA DUCHOWA ...KU POKRZEPIENIU SERC

Jak formować siebie? Słowo na dobry początek roku szkolnego
Autor: (oprac. red.)
Artykuł archiwalny
Katecheza jest ciągle nowym i trudnym wy­zwaniem dla całego Kościoła, ale przede wszystkim dla katechetów. Bez wątpienia moż­na powiedzieć, że źródłem natchnienia dla po-sługi katechety, z którego winien czerpać ener­gię, jest świadomość obecności zmartwych­wstałego Jezusa, wyrażona w słowach: „Ja je­stem z wami przez wszystkie dni, aż do skoń­czenia świata" (por. Mt 28, 20).
Prawda ta nie może jednak pozostać na po­ziomie samej tylko wiedzy, trzeba, aby kształtowała naszą codzienność, naznaczoną czasami rozgoryczeniem czy nawet wypaleniem zawo­dowym. Bywają przecież katecheci zmęczeni trudną pracą, inni odczuwają frustrację z powo­du inicjatyw, które się nie powiodły; jeszcze inni cierpią na skutek niezrozumienia, z jakim spoty­kają się w szkole czy w parafii.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.