Katecheta 9/2004
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Kiedy zacznie się niebo? Historia Bena Breedlove'a
Ally Breedlove
KSIĄŻKA
29,90 zł 5,00 zł

FORMACJA DUCHOWA ...KU POKRZEPIENIU SERC

Jak formować siebie? Słowo na dobry początek roku szkolnego
Autor: (oprac. red.)
Artykuł archiwalny
Katecheza jest ciągle nowym i trudnym wy­zwaniem dla całego Kościoła, ale przede wszystkim dla katechetów. Bez wątpienia moż­na powiedzieć, że źródłem natchnienia dla po-sługi katechety, z którego winien czerpać ener­gię, jest świadomość obecności zmartwych­wstałego Jezusa, wyrażona w słowach: „Ja je­stem z wami przez wszystkie dni, aż do skoń­czenia świata" (por. Mt 28, 20).
Prawda ta nie może jednak pozostać na po­ziomie samej tylko wiedzy, trzeba, aby kształtowała naszą codzienność, naznaczoną czasami rozgoryczeniem czy nawet wypaleniem zawo­dowym. Bywają przecież katecheci zmęczeni trudną pracą, inni odczuwają frustrację z powo­du inicjatyw, które się nie powiodły; jeszcze inni cierpią na skutek niezrozumienia, z jakim spoty­kają się w szkole czy w parafii.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.