Katecheta 9/2004
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Josemaria Escriva. Przekroczyć marzenia
Pedro Casciaro
KSIĄŻKA
39,90 zł 34,00 zł

Recenzje

ks. Piotr Tomasik Religia w dialogu z edukacją. Studium na temat korelacji nauczania religii katolickiej z polską edukacją szkolną
Autor: Justyna Łopaczyk
Artykuł archiwalny
Kilka miesięcy temu, nakładem Wydawnictwa Salezjańskiego, na polskim rynku wydawniczym uka­zała się książka ks. Piotra Tomasi­ka: „Religia w dialogu z edukacją. Studium na temat korelacji naucza­nia religii katolickiej z polską edukacją szkolną”. Kompendium to stanowi niebywały rarytas nie tyl­ko dla środowiska katechetyków, katechetów czy pedagogów, ale dla wszystkich, zajmujących się szeroko pojętym wychowaniem młodego pokole­nia, zarówno w teorii, jak i w praktyce.
„Niniejsze opracowanie ma odnosić się do rze­czywistości faktycznie istniejącej (...), doprowa­dzić do sformułowania pewnych postulatów (...). Zadaniem tej pracy jest rozstrzygnięcie, czy dia­log między religią a edukacją (...) jest możliwy, (...) jakie może przybierać formy (...). Wśród proble­mów (...) znajdują się także zagadnienia dotyczą­ce prób korelacji w praktyce szkolnej” (s. 13). Po­wyższy cytat w pełni charakteryzuje przeznacze­nie tej obszernej, liczącej 456 stron, książki.
 

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.