MATERIAŁY PRAKTYCZNE

Czyż i wy chcecie odejść?
Autor: s. M. Urszula Kłusek SAC
Dla klas gimnazjalnych
Słowa: "Oto wielka Tajemnica wiary", które kapłan wypowiada po przeistoczeniu, ciągle przypominają nam, że Eucharystia jest Tajemnicą, a więc tym, co trzeba wciąż na nowo odkrywać, poznawać; tym, czego trzeba doświadczać i pragnąć, aby nie stało się nic nie znaczącym znakiem i obcą rzeczywistością.
    Im większa tajemnica, tym większego wysiłku wymaga jej odkrycie. Nie można jednak porównać wielkości wysiłku z wielkością daru, który otrzymujemy. Żaden wysiłek nie jest zbyt wielki na to, by podejmując go, zbliżyć się do Eucharystii - Chleba Życia, który daje życie wieczne.
    Nasi uczniowie wzrastają w świecie, który chce zakrzyczeć wartości duchowe i jest nastawiony na szybki sukces, osiągany bez wysiłku. Konieczna jest więc praca wychowawczo-katechetyczna w celu uświadomienia naszym wychowankom, że wartości najwyższych, takich jak wzrastanie w miłości Bożej i życie wieczne nie osiągnie się bez podjęcia współpracy z łaską Bożą. Współpraca ta natomiast zakłada podjęcie przez człowieka konkretnego wysiłku, w celu przygotowania serca na przyjęcie Bożych darów.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.