Formacja

Czytając "Wyznanie wiary" - część III
Autor: ks. Andrzej Dańczak
Artykuł archiwalny
  Kim jest Jezus Chrystus? Takie pytanie postawić musieli sobie wszyscy, którzy uwierzyli w Jego śmierć i zmartywchwstanie. Odpowiedź "Wyznania wiary" jest tutaj bardzo krótka - jest przede wszystkim Tym, który "dla nas i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem".
    Kolejny artykuł wiary mówi o tajemnicy wcielenia. Misterium wcielenia to tajemnica rzeczywiście niepojęta. Problem leży jednak w tym, iż, o ile pewne prawdy wiary wydają się nam nieco bardziej abstrakcyjne, ta nigdy taką pozostać nie może. "On to dla nas i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba...". Jesteśmy wymienieni w Credo, my wszyscy. "Wyznanie wiary" nie jest jedynie pewną relacją o Bogu lub zbiorem twierdzeń, które wyłącznie Jego dotyczą. Tajemnica wcielenia pokazuje, że świat rzeczy Bożych znajduje wyraźny punkt styczności z tym, co ludzkie. Pierwszym takim punktem było stworzenie, ale na tym Bóg nie poprzestał.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.