Forum „katechety"

Katecheci oceniają podręczniki katechetyczne
Autor: ks. Roman Murawski SDB
Artykuł archiwalny
  W jednym z ostatnich numerów "Katechety" (10/2004) ks. prof. Zbigniew Marek, wskazując na niedomagania naszej obecnej katechezy szkolnej, zwraca - między innymi - uwagę na to, że jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest odrzucenie przez wielu katechetów podręczników do nauczania religii . Przeważają - jego zdaniem - mało przekonujące opinie, że te podręczniki są za trudne. Przysłuchując się tego typu wypowiedziom - pisze - można z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić też, że wielu spośród tych, co krytykują podręczniki, rzetelnie ich nie przestudiowało. (...) Osobiście nie spotkałem się jeszcze z poważną, tj. krytyczną dyskusją i oceną materiałów, nad którymi pracuję. Nie słyszałem też o tym, aby w jakimś środowisku podjęto rzetelną dyskusję, który z programów i jakie podręczniki (...) wydają się być najlepsze i dlaczego . Powyższa wypowiedź ks. prof. Z. Marka współbrzmi z sugestią wysuniętą przez ks. bpa Kazimierza Nycza, przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego, na posiedzeniu tejże komisji 22 listopada 2004, zwołanej w celu dokonania szerokiej weryfikacji będących w użyciu podręczników katechetycznych.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.