Forum „katechety"

Szkoła Słowa Bożego w programie katechezy parafialnej
Autor: ks. Jan Kochel
Artykuł archiwalny
 Aktualna jest dziś potrzeba ożywienia katechezy parafialnej skierowanej do młodzieży i dorosłych, którzy potrzebują "przekonania o całkowitej pewności nauk, których im udzielono" (Łk 1, 4) oraz do tych, którzy utracili żywy sens wiary i zagubili poczucie własnej tożsamości chrześcijańskiej. "Dyrektorium katechetyczne" (1997) postuluje ożywienie "(...) procesu formacyjnego i prawdziwej szkoły wiary, [która] nadaje katechezie pochrzcielnej dynamizm i pewne istotne cechy: intensywność i integralność formacji; jej stopniowy charakter z określonymi etapami; jej związek z obrzędami, symbolami i znakami, szczególnie biblijnymi i liturgicznymi; jej stałe odniesienie do wspólnoty chrześcijańskiej..." (DOK 91). Z kolei Jan Paweł II w Liście "Novo millennio ineunte" wzywa, aby "czynić Kościół domem i szkołą komunii (...). Co to oznacza w praktyce? (...) należy krzewić duchowość komunii, podkreślając jej znaczenie jako zasady wychowawczej wszędzie tam, gdzie kształtuje się człowiek i chrześcijanin, gdzie formują się szafarze ołtarza, duszpasterze i osoby konsekrowane, gdzie powstają rodziny i wspólnoty". 

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.