Forum „katechety"

Trwałe miejsce nauczania religii w polskim systemie oświaty
Autor: ks. Paweł Mąkosa
Artykuł archiwalny
Nauczanie religii katolickiej w polskim systemie edukacji trwa już piętnasty rok i zadomowiło się tam na dobre. Pomimo pojedynczych głosów krytyki, religia w szkole jest odbierana pozytywnie zarówno przez dzieci, młodzież, jak i przez ich rodziców. W piętnastoletnim okresie nastąpiły rewolucyjne zmiany, jeśli chodzi o program czy pomoce katechetyczne. Kiedy religia wracała do szkoły - we wrześniu 1990 roku, obowiązywał Ramowy program katechizacji z 1971 r., a baza podręcznikowa była niezwykle uboga. W ostatnich latach został przyjęty nowy program, a wielość podręczników i różnego rodzaju pomocy budzi zasadny podziw.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.