Prezentacje

Wydawnictwo "Verbinum" poleca
Autor: (oprac. własne)
Artykuł archiwalny
Sylwester Zalewski
Katechizm dla dorosłych. Mały słownik

    Alfabetycznie uporządkowany i oparty na tekstach biblijnych i nauce Kościoła katolickiego zestaw podstawowych haseł, dotyczących prawd wiary, życia liturgicznego, moralności, osobistej pobożności. Na końcu dodatkowo zawarto: indeks ważniejszych tematów oraz katechizm ogólny, czyli zestaw podstawowych modlitw, przykazań Bożych i kościelnych, prawd wiary i zasad moralnych. Cena 30 zł.
 
Aleksander Mień
Wierzę w Boga...
Katechezy o Nicejsko-konstantynopolitańskim
Symbolu Wiary
    Ojciec Aleksander pragnął przyczynić się do odnowienia życia religijnego w Rosji, dlatego przedmiotem swych katechez uczynił Nicejsko-konstantynopolitański Symbol Wiary. W tym starożytnym Credo, należącym do wspólnego dziedzictwa Cerkwi i Kościoła, odnajduje korzenie prawosławnej "katolickości". Cena 15 zł.
 
(oprac.) Mary Lea Hill FSP,
Susan Helen Wallace FSP
Krótki katechizm
w formie pytań i odpowiedzi
    Skrócona wersja posoborowego Katechizmu Kościoła Katolickiego. Jego forma – pytanie i odpowiedź – pozwala ukazać w przystępny sposób bogactwo objawienia Bożego oraz nauki Kościoła. Krótki katechizm jest adresowany do wszystkich, którzy chcą bliżej poznać posoborową naukę Kościoła katolickiego. Publikację zamyka szczegółowy indeks rzeczowy. Cena 30 zł.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.