MATERIAŁY PRAKTYCZNE

Ziemia wydarzeń biblijnych
Autor: Joanna Uchman
Dla kl. I - II liceum
  Warunkiem zastosowania układanki jest możliwość wyróżnienia w omawianym zagadnieniu kilku części, optymalnie 35 podtematów opracowanych na piśmie.
    Zaletą metody jest to, że kształtuje u ucznia umiejętność nie tylko samodzielnej pracy, ale uczenia się przez uczenie innych, a co jest z tym związane ustnego prezentowania nabytych wiadomości wobec członków grupy. Rozwija także umiejętność rozumienia tekstu, współdecydowania, które informacje są najbardziej istotne i jak przekazywać je członkom grupy. Ponadto, stosowanie tej metody pobudza odpowiedzialność za nabytą wiedzę, mobilizując uczniów i motywując wszystkich do współpracy - metoda wyzwala silną współzależność między uczniami. Każdy z uczestników zajęć musi aktywnie uczestniczyć w lekcji, ponieważ jest niezastąpiony w zespole, a to czego sam się nauczył i przekazał pozostałym członkom, rzutuje na ocenę pracy całej grupy.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.