Metody pracy na lekcji

Święty Paweł wybiera się w podróż
Autor: Wojciech Żmudziński SI
Dla gimnazjalistóww i licealistów
Cel metody: integracja uczniów oraz zapoznanie ich z nazwami miejsc, w których przebywał św. Paweł, głównie podczas swoich podróży apostolskich. Wprowadzenie uczniów do zajęć na temat historii życia św. Pawła i jego podróży apostolskich.
Uczestnicy: grupa nie mniejsza niż dwanaście i nie większa niż trzydzieści sześć osób.
Materiały: mapa podróży św. Pawła Apostoła (centralne miejsce w sali lekcyjnej). Nauczyciel powinien przygotować dla każdego ucznia kartkę formatu A5 z nazwą miasta lub innego miejsca, w którym przebywał Paweł Apostoł; na kartce winien znajdować się krótki opis miejsca i cytat z Ewangelii (przykłady opisów podaję poniżej). Ponadto należy przygotować paski kartonu oraz zszywki potrzebne do wykonania kartonowej obręczy na głowę. Na obręczach będą wypisane nazwy miejscowości. Dla bezpieczeństwa uczniów nie używamy szpilek i agrafek.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.