Prezentacje

PREZENTACJE - WAM, PWE, DW REBIS
Autor: (oprac. red.)
Artykuł archiwalny

NOWOŚĆ  WYDAWNICTWA  WAM

ROZŚPIEWANA KATECHEZA - CZ. I.
NAUKA PIOSENEK I PIEŚNI RELIGIJNYCH
W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Wydawnictwo WAM, Studio INIGO,
Kraków 2005
 
    Nagrania są tak pomyślane, by ułatwić dzieciom nauczenie się śpiewów. Wysokość tonacji nagrania odpowiada możliwościom wykonawczym przeciętnych dzieci szkolnych. Następnym atutem nagrania jest to, że prawie każda pieśń lub piosenka ma dwie wersje: pierwsza to śpiew z akompaniamentem muzycznym, druga - akompaniament. Jest to podyktowane względami praktycznymi. Katecheta może najpierw włączyć utwór w pierwszej wersji, by dzieci osłuchały się i postarały zapamiętać melodię, następnie drugą, zachęcając dzieci, by same starały się śpiewać.
    Akompaniament jest rytmiczny, co odpowiada temperamentowi dzieci, budzi radość i zapał, a przy tym nie nuży. Wybór i ilość zwrotek oraz ich wersje tekstów odpowiadają tekstom zawartym w katechizmie. Zastosowanie nagranych pieśni i piosenek nie ogranicza się - oczywiście - do katechezy. Może się nimi posłużyć również schola parafialna. Warto też samemu lub w gronie rodzinnym posłuchać nagrań czy wspólnie zaśpiewać przy podanym akompaniamencie.
    Mam nadzieję, że poprzez to nagranie odpowiemy na obecne zapotrzebowanie i przyczynimy się do uatrakcyjnienia lekcji religii oraz zachęcimy do innych form działania na chwałę Bożą.
(ks. prof. Stanisław Ziemiański SI,
autor pieśni i piosenek religijnych
)
    Płyta składa się z pieśni i piosenek religijnych, które wykonują dzieci ze szkoły muzycznej I stopnia im. B. Rutkowskiego w Krakowie pod kierunkiem Elżbiety Ptak oraz schola z parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Gilowicach pod kierunkiem ks. Wacława Kozackiego. Płyta zawiera:
    - piosenki w wykonaniu dzieci;
    - linię melodyczną do ćwiczeń;
    - gotowe teksty do wydruku.
    Oddajemy do Waszych rąk kasety z nagraniami śpiewów katechizmowych. Jaki jest cel nagrań? Otóż w dawniej wydawanych katechizmach były drukowane teksty piosenek z nutami. Obecnie zrezygnowano z zapisu nutowego ze względu na to, że nie wszyscy ich użytkownicy potrafią czytać nuty lub mają czas na przygotowanie śpiewów. Doszliśmy jednak do przekonania, że można temu zaradzić, nagrywając pieśni i piosenki na kasetę.

*   *   *

Zamówienia: Wydawnictwo WAM, ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków, tel. (012) 629 32 60, fax. (012) 430 32 10, email: handel@wydawnictwowam.pl

*   *   *
 
POLSKIE  WYDAWNICTWO

ENCYKLOPEDYCZNE
POLECA

JAN PAWEŁ II.
ENCYKLOPEDIA NAUCZANIA MORALNEGO

(red.) ks. Janusz Nagórny, ks. Krzysztof Jeżyna
Radom 2005
 
 
    Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania moralnego to kompendium zawierające najważniejsze zagadnienia moralne współczesności w świetle nauczania Jana Pawła II, przedstawione w układzie alfabetycznym. Problemy poruszone w encyklopedii to, między innymi: antykoncepcja, badania prenatalne, celibat, kara śmierci, klonowanie, korupcja, media, męczeństwo, pornografia, przyjaźń, przyjemność, rozwód, starość, życie - wartość życia.
    Redaktorami encyklopedii są: ks. prof. dr hab. Janusz Nagórny - dyrektor Instytutu Teologii Moralnej KUL, przewodniczący Polskich Teologów Moralistów oraz ks. dr hab. Krzysztof Jeżyna - kierownik Katedry Teologii Moralnej Szczegółowej KUL.

*   *   *

JAN PAWEŁ II.
ENCYKLOPEDIA PONTYFIKATU 1978-2005

Sebastian Karczewski
Radom 2005
 
 
    Jan Paweł II. Encyklopedia Pontyfikatu 1978-2005 to nieoceniona skarbnica wiedzy o papieskich podróżach apostolskich, beatyfikacjach, kanonizacjach, konsystorzach, synodach biskupów i dokumentach pontyfikatu Papieża z Polski.
    Niezwykle wartościowym elementem dzieła jest kalendarium Pontyfikatu, opisujące najważniejsze jego wydarzenia, dzień po dniu. Istotne uzupełnienie stanowi charakterystyka najbliższych współpracowników Jana Pawła II i wszystkich instytucji watykańskich oraz indeksy biograficzne związanych z Jego pontyfikatem kardynałów, a także wyświęconych biskupów. Wszystkie istotne informacje o Wielkim Pontyfikacie Jana Pawła II uporządkowano i zredagowano w prosty i bardzo przejrzysty sposób - by mogły być przydatne dla szerokiego kręgu odbiorców. Publikacja została wzbogacona zdjęciami Arturo Mari, osobistego fotografa Papieża. Dzieło to jest efektem kilkuletniej, systematycznej i rzetelnej pracy Sebastiana Karczewskiego, pisarza i publicysty związanego z pontyfikatem Jana Pawła II od 1991 roku, autora kilku pozycji książkowych i ponad stu publikacji prasowych dotyczących osoby i nauczania Jana Pawła II. Przedmowa - ks. bp Zygmunt Zimowski.

*   *   *

Zamówienia: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, ul. Wiejska 21, 26-606 Radom, tel. (048) 366 56 23; 384 66 66; 384 66 50, www.polwen.pl

*   *   *
 

DOM  WYDAWNICZY  REBIS
POLECA

PAPIEŻ BENEDYKT XVI.
BIOGRAFIA JOSEPHA RATZINGERA

Jon L. Allen jr
Poznań 2005
 
 
    Wyniesienie Josepha Ratzingera na tron papieski zrodziło wiele pytań dotyczących tego, co miliardowi katolików przyniesie przyszłość.
    Doświadczony komentator watykański - Jon Allen jest osobą najbardziej kompetentną, by odpowiedzieć na te pytania. Prześledził on dzieje życia wybitnego teologa od jego bawarskich korzeni, po poparcie dla Soboru Watykańskiego II i bliską współpracę z Janem Pawłem II. Jako "watykański obrońca wiary" i strażnik i doktryny, kardynał Ratzinger zawsze wywoływał skrajne opinie, był w równej mierze chwalony i ganiony. Z pewnością będzie również papieżem trudnych prawd.
    Książka jest adresowana nie tylko do katolików, ale do szerokiego kręgu czytelników, którzy pragną poznać i zrozumieć umysłowość człowieka zajmującego obecnie jeden z najbardziej wpływowych urzędów na świecie.

*   *   *

Zamówienia: Dom Wydawniczy REBIS, ul. Żmigrodzka 41/49, 60-171 Poznań, tel. (061) 860 48 70, fax. (061) 867 37 74, afalkiewicz@rebis.com.pl